7/30/2008

AS LICENZAS DA ATALAIA RECURRIDAS

ADEGA e un bo numero de viciños de Cervo e San Cibrao, apresentan no concello de Cervo un recurso de revisión contra as licenzas concedidas no Castro da Atalaia.
ADEGA presentou publicamente este recurso en rolda de prensa que se resume no documento que segue:


Seguimento na prensa:

7/29/2008

ESTO É O QUE HAI... NO CASTRO DA ATALAIAPara despexar calquera dúbida a respecto da importancia do castro da Atalaia, mariñapatrimonio amosa esta reportaxe fotográfica na que se pode apreciar de forma secuenciada a evolucion dos acontecementos ocurridos desde xuño de 2007 e os resultados das excavacións efectuadas na segunda parcela, non destruidos como na primeira, que demostran a dimensión e a riqueza deste xacemento.

QUE ESTÁ A PASAR NA ATALAIA DE SAN CIBRAO

Este é o relatorio da desfeita no castro da Atalaia


7/02/2008

CANDO AS CRUCES DE CERVO FALEN...

MariñaPatrimonio proponse recoller todos os esforzos de moitas persoas que estiveron e estan a traballar na posta en valor do noso patrimonio. Hai anos xa que Paz Rodríguez Silva, Jose Manuel González-Copa e Francisco Piñeiro patearon o concello de Cervo e recolleron información sobre cruces que existen e existiron. Eles cederon a MariñaPatrimonio este traballo para a súa divulgación, ainda que xa foi publicado no seu momento na revista Queimada, que edita a AACC Airiños do Xunco.

SAN CIBRAO 2013

7/01/2008

SALVEMOS O CASTRO DA ATALAIAO pasaso venres, 27 de xuño, tivemos unha boa ocasión de poñer en claro que está a pasar en San Cibrao con respecto ao Castro da Atalaia. As partes implicadas neste bochornoso asunto -Concello de Cervo, Consellería de Cultura- tiveron ocasión de expor os seus puntos de vista, coa participación, a xeito de contrapunto, das asociacións que se veñen persoando neste tema como ADEGA ou LugoPatrimonio.

MariñaPatrimonio tentou con este acto, ademais de clarificar os feitos, que se poidan extraer conclusións en positivo; que se aporten vías de solución a un conflicto que pon en perigo un ben patrimonial de valor recoñecido hoxe por todas as partes implicadas: un xacemento arqueolóxico pertencente a un poboado castrexo de tamaño moi considerable que se pode equiparar a algúns dos grandes conxuntos castrexos que hoxe están postos en valor no país.

A presencia de público foi numerosa e participativa, manifestando moito interese no tema a traves das súas intervencións dirixidas aos ponentes da mesa. O acto prolongouse durante dúas horas e foi ilustrado de forma moi profusa con fotografias aportadas por membros de mariñapatrimonio. Estes documentos gráficos despertaron gran interese no publico asistente xa que demostran a enorme importancia que parece ter este xacemento, cualificado polo propio Delegado Provincial de Cultura, como notable ou sobresaliente.


Os ponentes convidados, Lois Dieguez, de LugoPatrimonio e Daniel Vispo, de ADEGA, fixeron unha defensa moi ben argumentada da necesidade de tomar medidas urxentes que impidan a destrucción deste ben patrimonial, acusando ao concello de Cervo de neglixencia na xestion do conflicto.


Pola súa banda, o Alcalde de Cervo defendeu a actuación do concello argumentando que non é da súa responsabilidade a defensa dese xacemento, senón exclusivamente da Consellería de Cultura.


O público participante manifestou a súa preocupación polo futuro do xacemento e fixo un chamamento a todas as administracións públicas competentes para que actúen de forma coordinada e eficaz na defensa do Castro da Atalaia.

NACE MARIÑAPATRIMONIO


Froito da iniciativa dun grupo de mariñáns, nace en Sargadelos, enclave de referencia do noso patrimonio, a Asociación Sociocultural Mariña Patrimonio, que ten como fins principais os que seguen:

- Defensa do patrimonio cultural, material e inmaterial recollido este no seu sentido máis amplo dentro do territorio da comunidade autónoma de Galiza.

- Defensa do patrimonio natural.

- Defensa, promoción e uso do idioma galego no camiño da súa normalización, pois representa a maior riqueza patrimonial creada polo pobo galego. A este fin, o idioma galego é a expresión propia e oficial usada en todos os ámbitos da Asociación.

- Promoción e realización de actividades e proxectos de todo tipo encamiñados á súa divulgación e xeral coñecemento.

-Edición e propagación de traballos que o popularicen.

- Cantas outras actividades lícitas que sexan da conveniencia e dos intereses comúns dos asociados e asociadas. Os beneficios que se obteñan por calquer concepto destinaranse exclusivamente ao cumprimento destes fins, sen que se poidan repartir entre os asociados nen outras persoas físicas ou xurídicas con interese lucrativo.