7/01/2008

SALVEMOS O CASTRO DA ATALAIAO pasaso venres, 27 de xuño, tivemos unha boa ocasión de poñer en claro que está a pasar en San Cibrao con respecto ao Castro da Atalaia. As partes implicadas neste bochornoso asunto -Concello de Cervo, Consellería de Cultura- tiveron ocasión de expor os seus puntos de vista, coa participación, a xeito de contrapunto, das asociacións que se veñen persoando neste tema como ADEGA ou LugoPatrimonio.

MariñaPatrimonio tentou con este acto, ademais de clarificar os feitos, que se poidan extraer conclusións en positivo; que se aporten vías de solución a un conflicto que pon en perigo un ben patrimonial de valor recoñecido hoxe por todas as partes implicadas: un xacemento arqueolóxico pertencente a un poboado castrexo de tamaño moi considerable que se pode equiparar a algúns dos grandes conxuntos castrexos que hoxe están postos en valor no país.

A presencia de público foi numerosa e participativa, manifestando moito interese no tema a traves das súas intervencións dirixidas aos ponentes da mesa. O acto prolongouse durante dúas horas e foi ilustrado de forma moi profusa con fotografias aportadas por membros de mariñapatrimonio. Estes documentos gráficos despertaron gran interese no publico asistente xa que demostran a enorme importancia que parece ter este xacemento, cualificado polo propio Delegado Provincial de Cultura, como notable ou sobresaliente.


Os ponentes convidados, Lois Dieguez, de LugoPatrimonio e Daniel Vispo, de ADEGA, fixeron unha defensa moi ben argumentada da necesidade de tomar medidas urxentes que impidan a destrucción deste ben patrimonial, acusando ao concello de Cervo de neglixencia na xestion do conflicto.


Pola súa banda, o Alcalde de Cervo defendeu a actuación do concello argumentando que non é da súa responsabilidade a defensa dese xacemento, senón exclusivamente da Consellería de Cultura.


O público participante manifestou a súa preocupación polo futuro do xacemento e fixo un chamamento a todas as administracións públicas competentes para que actúen de forma coordinada e eficaz na defensa do Castro da Atalaia.

Sem comentários: