7/01/2008

NACE MARIÑAPATRIMONIO


Froito da iniciativa dun grupo de mariñáns, nace en Sargadelos, enclave de referencia do noso patrimonio, a Asociación Sociocultural Mariña Patrimonio, que ten como fins principais os que seguen:

- Defensa do patrimonio cultural, material e inmaterial recollido este no seu sentido máis amplo dentro do territorio da comunidade autónoma de Galiza.

- Defensa do patrimonio natural.

- Defensa, promoción e uso do idioma galego no camiño da súa normalización, pois representa a maior riqueza patrimonial creada polo pobo galego. A este fin, o idioma galego é a expresión propia e oficial usada en todos os ámbitos da Asociación.

- Promoción e realización de actividades e proxectos de todo tipo encamiñados á súa divulgación e xeral coñecemento.

-Edición e propagación de traballos que o popularicen.

- Cantas outras actividades lícitas que sexan da conveniencia e dos intereses comúns dos asociados e asociadas. Os beneficios que se obteñan por calquer concepto destinaranse exclusivamente ao cumprimento destes fins, sen que se poidan repartir entre os asociados nen outras persoas físicas ou xurídicas con interese lucrativo.

Sem comentários: