11/16/2008

Que son as saunas castrexas?

A web culturagalega.org publica unha entrevista moi interesante , o asturiano Ángel Villa Valdés, arqueólogo da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural do Principado de Asturias, quizais o maior especialista mundiail en saunas castrexas, na que se explica en que consiste unha sauna castrexa e valora a importancia destas instalacións, que califica como "conxunto patrimonial de primeira orde na arqueoloxía protohistórica europea".


Sem comentários: