3/13/2010

MariñaPatrimonio apoia que o legado de Álvaro Gil siga no Museo Provincial de LugoO legado de Álvaro Gil Varela conta cun considerable número de pezas de ourivería castrexa procedentes da Mariña:
Brazalete ou torques de Riotorto.
Torques do Cu de Castro. Marzán. Foz
Fragmentos de dous torques de Viveiro.
Dúas arracadas e fragmentos de dous torques do castro do Masma. Mondoñedo
Dous Torques de ouro e un Torques de prata do Coto da Recadieira. Mondoñedo
Torques e a arracada de Burela
Con independencia de que a súa titularidade sexa pública ou privada, entendemos que o legado de Álvaro Gil Varela é un ben público que forma parte do patrimonio de todos e todas as galegas.
Este legado debe quedar subordinado á posibilidade do gozo público e debe pasar a xeracións posteriores nas mellores condicións de conservación e sen disgregacións que poidan perturbar a súa contextualización histórica.
MariñaPatrimonio entende que isto só se pode garantir permanecendo nunha institución pública, como é o caso do Museo Provincial de Lugo.

Sem comentários: