4/12/2011

A poutada do oso


"Velaquí unha novela que profundiza na realidade colonial do país, no abandono e na morte do campo, na neurose dos que renegan da súa xente e da súa propia cultura e na forza que ten nos seres humanos a emoción e todo aquilo que amamos nalgún momento da nosa vida. Velaquí tamén unha novela na que explora os labirintos da vida e da sociedade actual."
O escritor e crítico literario Manuel López Foxo reseñaba así a á novela "A poutada do oso" do escritor monfortino Lois Dieguez no acto de presentación organizado pola nosa Asociación e desenvolvido no salón de actos de Caixa Galicia, en Viveiro. E engadía:
"Eu non sei se esta é a mellor novela de Lois Diéguez, mais do que si estou convencido é de que nesta novela están tamén algunhas das mellores páxinas da prosa galega de todos os tempos".
O acto comezou coa proxección do audiovisual "De albre de espranza a "Poutada do oso", un resume da vida e da obra de Lois Diéguez onde ademais do traballo literario do escritor están recollidas, tamén, a súa entrega total aos colectivos e organizacións nos que participa. Colectivos como LUGO PATRIMONIO organización da que Lois é presidente e , en palabras do presentador do acto, Francisco Luís Rodríguez Guerreiro, "unha persoa fundamental á hora de explicar o nacemento de Mariñapatrimonio , pois el foi un dos que nos apadriñou e aínda hoxe nos segue animando nesta tarefa de defensa do Patrimonio".

Sem comentários: