8/12/2018

Colocan cartel de prohibido aparcar no castro de Benquerencia

O propietario da parcela do castro da Punta de San Pedro de Benquerencia (Barreiros), que está sendo utilizada como aparcadoiro, coloca un cartel advertindo que é propiedade privada e que non se pode aparcar nela. Consideramos lamentable que os responsables da protección do patrimonio e os encargados de que se cumpra a protección patrimonial das normas municipais non asuman as súas obrigas e continúen ausentes. Sen o apoio e sen a implicación das Administracións,veremos se abonda co esforzo e coa vontade do propietario da parcela para solucionar este problema.


Sem comentários: