7/09/2023

Os Ollos da Deusa Primeira

No Centro Sociocultural de Barreiros, ante unha nutrida concurrencia, o investigador en antropoloxía social e cultural, José Luis Cardero, pronunciou unha interesante conferencia titulada “Os ollos da deusa primeira”. Na súa exposición, Cardero deu as claves para entender a evolución desde o concepto primixenio da “Nai Terra”, que evolucionou cara ao de “Deusa Nai” ou “Deusa Primeira” e posteriormenteos cara aos diferentes deuses e deusas que configuraron as mitoloxías e relixións propias das primeiras sociedades históricas. 

A presenza desta deusa nai primixenia é perceptible nas manifestacións culturais materiais e inmateriais que chegaron até os nosos días, aínda que non sempre comprensibles porque descoñecemos os códigos utilizados nos tempos antigos, como é o caso dos petróglifos. 

A mitoloxía clásica grega é un bo exemplo de como a deusa primeira servíu de base para a conformación da súa complexa mitoloxía. Igualmente, noutros ámbitos xeográficos de Europa e Asia, esta deusa foi dando lugar a diferentes deidades e cultos relixiosos, mesmo incorporados polo cristianismo e outras relixións, nas que se poden atopar elementos desta deusa primeira. 

 Cardero presentou e explicou múltiples exemplos de diversas representacións gráficas da deusa primeira en distintos ámbitos culturais, nas que aparecen sempre os ollos como elementos simbólicos máis característicos. Uns ollos que amosan o enorme poder desta deusa e transmitenlles aos humanos de forma moi clara o seu carácter sagrado.

Desde Mariña Patrimonio agradecemos a José Luis Cardero que, no medio das súas vacacións estivais, adicase o seu tempo a preparar e realizar esta exposición. Así mesmo, dámos as grazas ao Concello de Barreiros por poñer á nosa disposición os medios para realizar esta actividade.


 

Sem comentários: